//

「သမိုင်းကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေခြင်း」သက်ကြီးပိုင်းများနှင့်မျိုးဆက်သစ်နှင့် လူငယ်များနှင့်အတူပူးပေါင်းဖလှယ်၍ ဘဝ၏ပုံစံကိုသရုပ်ဖေါ်မည်။

သမိုင်းကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေခြင်း History Alive က နယူးယောက်မြို့ Elders Share the Arts(ESTA)အဖွဲ့အစည်း၏CEOဖြစ်သူ Susan Peristeinစတင်လိုက်တဲ့အနုပညာနည်းလမ်းပါ။

မြန်မာ့ဆေးကုသရေးအစီအစဉ်

Shin Kong အသက်အာမခံပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်းကကောင်သောအလုပ်ကိုသူများလိုက်အတု ယူကြရနမြန်မာ့ပရဟိတလုပ်ငန်းသို့ဦးဆောင်ပါဝင်လိုက်သည်။ဆေးကုသမှုအရင်းအမြစ်မျာမြှင့့်တင်သေည့်ဒေသပိုများများတိုးချဲ့ခြင်းကနိုင်ငံတကာ၏တုံ့ပြန်ုမှုကိုခံရပါသည်။

ပန်းရောင်လပိုင်း ရေရှည်ကျန်းမာရေး အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအပေါ်နိုင်ငံတကာခံယူချက်

အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးသည်နိုင်ငံတကာနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။ ကုလသမ္မဂနှင့်ယူနီဆက်

တိုင်းရင်းသားပညာရေး

2004မှစ၍ Aereမုန်တိုင်းကျရောက်ပြီးကာလတွင်ပတ်ဝန်ကျင်မှယူ၍ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်

လူကြီးများနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့၍အနုပညာအမွေအနှစ်လက်ဆင့်ကမ်းမည်။

အနုပညာအမွေအနှစ်လက်ဆင့်ကမ်းရယူမှု၏အကြောင်းအရင်း